Lễ bàn giao "Mô hình tiên tiến về thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển rau"

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cung cấp rau quả thông qua ứng dụng công nghệ trong chuỗi giá trị rau” do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) tài trợ

XEM VIDEO UNIDO-VIAEP-Cty An Việt - MÔ HÌNH CỦA SỰ HỢP TÁC TẠI ĐÂY

 

 

XEM VIDEO GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA MÔ HÌNH SX RAU TẠI ĐÂY         

     Ngày 14/06/2016, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP) tổ chức lễ bàn giao “Mô hình tiên tiến về thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển rau” do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) tài trợ cho Công ty Cổ phần nông phẩm công nghệ cao An Việt, tại trụ sở công ty An Việt.