HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC ĐẠI BIỂU NĂM 2017

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hội nghị Công chức viên chức đại biểu năm 2017 của Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch đã diễn ra tại Hội trường tầng 2 của Viện.

 

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hội nghị Công chức viên chức đại biểu năm 2017 của Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch  đã diễn ra tại Hội trường tầng 2 của Viện.

Thành phần tham dự gồm có Lãnh đạo Viện và các cán bộ, đại biểu của Viện. Tổng số 104 người.

 

Nội dung của Hội nghị gồm có 3 phần:

Phần 1: Báo cáo thực trạng - Đề xuất Định hướng và Cơ chế hoạt động

Phần 2: Thảo luận & thông qua nghị quyết đại hội

Phần 3: Tổng hợp các ý kiến đóng góp về Đề xuất mô hình tổ chức quản lý

 

Đại hội nhất trí thông qua bản Nghị quyết

 

12h 30 cùng ngày, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.