Kiểm tra định kỳ khối lượng công việc Đề tài cấp Bộ năm 2017

Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường - Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Sáng ngày 20/7/2017, Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường tiến hành kiểm tra định kỳ khối lượng công việc các Đề tài cấp Bộ năm 2017 do Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch chủ trì tại trụ sở của Viện (Số 60, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).