Kiểm tra tiến độ các Nhiệm vụ thường xuyên năm 2017

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch

 

Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở của Viện (Số 60, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau thu hoạch tiến hành kiểm tra tiến độ các Nhiệm vụ thường xuyên năm 2017 do Viện chủ trì.