Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đến thăm và làm việc tại Viện, ngày 24/6/2022.

Nội dung của buổi làm việc "Tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, định hướng trong giai đoạn tới, nhằm góp phần tích cực thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới".

 

 

Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Duy Hưng có các đồng chí lãnh đạo Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Nội dung của buổi làm việc "Tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, định hướng trong giai đoạn tới, nhằm góp phần tích cực thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới". 

Ban lãnh đạo Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ STH tiếp đón đoàn

Đồng chí Phạm Anh Tuấn – Viện trưởng đã báo cáo chung về tình hình, kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện trong thời gian qua, và định hướng trong thời gian tới, trọng tâm là nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong bảo quản, chế biến nông sản. Đồng thời, đồng chí kiến nghị về tháo gỡ những bất cập trong cơ chế, chính sách cho các đơn vị và các nhà khoa học trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Các đồng chí lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn dã đưa ra những ý kiến ghi nhận những kết quả mà Viện đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà các đơn vị nghiên cứu đang gặp phải.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã phát biểu đánh giá cao những thành tựu khoa học mà Viện đã đạt được trong thời gian qua. Định hướng của Viện trong thời gian tới là phù hợp với định hướng phát triển chung của đất nước, của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đặc biệt, định hướng của Viện sẽ triển khai đúng đắn các vấn đề được nêu ra trong Nghị quyết 19-NQ/TW vừa mới ban hành.

 

 

 

ĐỂ XEM BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA PGS.TS. PHẠM ANH TUẤN, ĐỌC GIẢ TRUY CẬP: ĐƯỜNG DẪN TẠI ĐÂY