Thăm dò ý kiến
Nhận xét của bạn về cổng thông tin điện tử Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạchLiên kết website
Số người truy cập
Online:  113 người
Lượt truy cập :  8751 lượt
 
BẢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch cần tuyển 37 viên chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện. Chi tiết bảng nhu cầu tuyển dụng như sau:

 

                                                                   ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG - (Biểu 01 TD)

 

TT

Tên đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

Vị trí chức danh

Mã ngạch

Số lượng

Địa điểm công tác

Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển

Thi tuyển

1

Phòng Tổ chức Hành chính

Chuyên viên

01003

02

Thành phố Hà Nội

 

02

Cán sự

01004

01

Thành phố Hà Nội

 

01

2

Phòng Khoa học và HTQT

Chuyên viên

01003

01

Thành phố Hà Nội

 

01

3

Bộ môn Nghiên cứu Điện, Tự động hóa

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

02

Thành phố Hà Nội

 

02

4

Phòng Thí nghiệm Cơ điện Vilas 019

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

01

Thành phố Hà Nội

 

01

5

Bộ môn Nghiên cứu Phụ phẩm nông nghiệp

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

05

Thành phố Hà Nội

 

05

Trợ lý nghiên cứu

V.05.01.04

03

Thành phố Hà Nội

 

03

6

Trung tâm Phát triển Cơ điện nông nghiệp

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

03

Thành phố Hà Nội

 

03

Kỹ sư

V.05.02.07

01

Thành phố Hà Nội

 

01

Kỹ thuật viên

V.05.02.08

01

Thành phố Hà Nội

 

01

Chuyên viên

01003

01

Thành phố Hà Nội

 

01

7

Trung tâm Nghiên cứu Máy nông nghiệp và Thủy khí

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

03

Thành phố Hà Nội

 

03

8

Trung tâm Nghiên cứu Chế biến nông sản thực phâm

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

01

Thành phố Hà Nội

 

01

Kế toán viên

06031

01

Thành phố Hà Nội

 

01

9

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Tư vấn đầu tư

Kỹ sư

V.05.02.07

01

Thành phố Hà Nội

 

01

Kỹ thuật viên

V.05.02.08

01

Thành phố Hà Nội

 

01

10

Trung tâm nghiên cứu và kiểm tra chất lượng NSTP

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

02

Thành phố Hà Nội

 

02

Kế toán viên

06031

01

Thành phố Hà Nội

 

01

11

Trung tâm Giám định Máy và Thiết bị

Kỹ sư

V.05.02.07

01

Thành phố Hà Nội

 

01

Cán sự

01004

01

Thành phố Hà Nội

 

01

12

Phân Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ STH

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

03

Thành phố Hồ Chí Minh

 

03

13

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ cơ điện nông nghiệp miền Trung

Nghiên cứu viên

V.05.01.03

01

Thành phố Huế

 

01

 

Tổng cộng:

 

 

37

 

0

37

 

 

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG - (Biểu 03 TD)

 

Tổng số vị trí công tác của Viện tại thời điểm báo cáo: 207 biên chế.

Số bộ phận: 01 Ban Giám đốc, 04 Phòng chức năng nghiệp vụ, 05 Bộ môn nghiên cứu và 10 Trung tâm (08 Trung tâm có con dấu, tài khoản  riêng).

TT

Đơn vị cần tuyển

Vị trí chức danh

Yêu cầu

Vị trí việc làm

Tổng

Trình độ

Kỹ năng

1

Phòng Tổ chức Hành chính

Chuyên viên

mã ngạch: 01.003

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí của ngạch chuyên viên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao; nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước.

Hành chính, quản trị

03

Chuyên viên

mã ngạch: 01.003

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí của ngạch chuyên viên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao; nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước.

Tổ chức cán bộ

Cán sự

Mã ngạch: 01.004

Số vị trí: 01

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch cán sự;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được các nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục và các hướng dẫn nghiệp vụ, mục tiêu quản lý của ngành, lĩnh vực; chủ trương của lãnh đạo trực tiếp;

- Nắm chắc các nguyên tắc, trình tự, thủ tục nghiệp vụ hành chính của hệ thống bộ máy nhà nước;

- Hiểu được tính chất, đặc điểm hoạt động của các đối tượng quản lý và nghiệp vụ quản lý;

- Dự thảo được các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và tham gia triển khai theo đúng chỉ đạo của cấp trên;

- Biết sử dụng các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác.

Cán sự

2

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Chuyên viên

mã ngạch: 01.003

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí của ngạch chuyên viên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao; nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước.

Quản lý khoa học

01

3

Bộ môn Nghiên cứu Điện, Tự động hóa

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 02

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện - Điện tử.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

- Có trình độ chuyên môn về lĩnh  vực Kỹ thuật điện.

Nghiên cứu triển khai công nghệ và thiết bị tự động hóa các quá trình sản xuất phục vụ chăn nuôi, chế biến và bảo quản nông lâm thủy sản

02

4

Phòng Thí nghiệm Cơ điện Vilas 019

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điện;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực đo lường, thử nghiệm, hiệu chuẩn

- Biết cách thu thập, xử lý thông tin và ra quyết định;

- Biết phối hợp nhóm hoặc tổ chức công việc;

- Có tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình và làm việc có trách nhiệm, hiệu quả.

Đo lường, thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, đánh giá chất lượng máy, trang thiết bị, sản phẩm và vật liệu cơ điện

01

5

Bộ môn Nghiên cứu Phụ phẩm nông nghiệp

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 02

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, môi trường, máy thực phẩm và tương đương;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị ứng dụng các hợp chất tự nhiên.

08

Trợ lý nghiên cứu

Mã ngạch: V.05.01.04

Số vị trí: 02

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được những nội dung cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của ngành và đơn vị;

- Nắm được phương pháp nghiên cứu cơ bản, công cụ nghiên cứu cơ bản, qui trình cơ bản triển khai hoạt động nghiên cứu; cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu;

- Có kiến thức lý thuyết cơ sở về lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến phụ phẩm nông nghiệp.

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 03

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, môi trường, máy thực phẩm và tương đương;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

- Có trình độ chuyên môn về lĩnh  vực Công nghệ sinh học.

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị tận dụng Phế phụ phẩm nông nghiệp

Trợ lý nghiên cứu

Mã ngạch: V.05.01.04

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật hóa dược;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Có khả năng triển khai và thực hiện các thí nghiệm từ cơ bản đến phức tạp tại phòng thí nghiệm

- Có khả năng theo dõi, ghi chép và báo cáo kết quả thu được tại phòng thí nghiệm

- Có khả năng khai thác và sử dụng hệ thống máy móc thiết bị tại phòng thí nghiệm một cách an toàn và hiệu quả.

- Có khả năng quản lý và sử dụng hoá chất, vật tư tại phòng thí nghiệm, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả

- Có khả năng đảm bảo tính bảo mật thông tin đối với các dữ liệu tại phòng thí nghiệm.

6

Trung tâm Phát triển Cơ điện nông nghiệp

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 02

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành tựu, xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và thế giới liên quan đến ngành và đơn vị;

- Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại đơn vị. Nắm chắc các đối tượng tác động của khoa học và công nghệ trong phạm vi hoạt động, các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học phục vụ công tác chuyên môn như: Tin học văn phòng; Autocad; Inventor;

- Có khả năng tổ chức hoặc triển khai nghiên cứu ở mức cơ bản (viết thuyết minh và báo cáo các Đề tài và Dự án);

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông lâm nghiệp, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản, muối biển.

06

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành tựu, xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và thế giới liên quan đến ngành và đơn vị;

- Có khả năng tổ chức quản lý và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật;

- Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về các lĩnh vực: Thiết kế, giám sát chế tạo, lắp đặt máy móc, thiết bị Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; Thiết kế, thi công các công trình thủy lợi;

- Có khả năng triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới; tổ chức sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực cơ điện nông nghiệp;

- Biết cách thu thập, phân tích và xử lý thông tin phục vụ công việc nghiên cứu thiết kế;

- Có khả năng làm việc nhóm;

- Có tư cách đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm.

Chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn đầu tư phát triển, liên doanh liên kết; sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị công nghệ lĩnh vực cơ điện, công nghệ sau thu hoạch trong  nông lâm nghiệp, thủy sản và nghề muối.

Chuyên viên

mã ngạch: 01.003

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí của ngạch chuyên viên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao; nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước.

Đào tạo, tham gia đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân và tập huấn về kỹ thuật sử dụng máy móc thiết bị cơ điện nông nghiệp.

Kỹ sư

Mã ngạch: V.05.02.07

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành tựu, xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và thế giới liên quan đến ngành và đơn vị;

- Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại đơn vị. Nắm chắc các đối tượng tác động của khoa học và công nghệ trong phạm vi hoạt động, các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học phục vụ công tác chuyên môn như: Tin học văn phòng; Autocad; Inventor;

Chế tạo mẫu máy, thử nghiệm, vận hành, sửa chữa các hệ thống máy, thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu, triển khai và sản xuất.

Kỹ thuật viên

Mã ngạch: V.05.02.08

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được những nội dung cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ của ngành và đơn vị;

- Có kiến thức lý thuyết cơ sở về một chuyên ngành kỹ thuật, có khả năng thực hành thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật thông thường được đảm nhiệm;

- Nắm được các quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

 

7

Trung tâm Nghiên cứu Máy nông nghiệp và Thủy khí

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 03

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị phục vụ cơ giới hóa canh tác

03

8

Trung tâm Nghiên cứu Chế biến nông sản thực phâm

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

Nghiên cứu quá trình và thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản muối biển

02

Kế toán viên

Mã ngạch:

06.031

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm việc;

- Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

 

- Nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm chắc quản lý hành chính, cải cách hành chính và phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; công tác tổ chức bộ máy của đơn vị và các quy định của pháp luật về kế toán; có khả năng quản lý và tổ chức điều hành công tác kế toán ở đơn vị;

- Hiểu rõ và tuân thủ Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật khác về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, và thông tin kinh tế có liên quan;

- Nắm được các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán; các chế độ kế toán áp dụng trong ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước;

- Biết xây dựng phương án kế hoạch các thể loại quyết định cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ của ngành quản lý, có kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Am hiểu các thủ tục hành chính, chương trình cải cách hành chính của ngành, của Chính phủ; am hiểu thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tình hình kinh tế xã hội xung quanh hoạt động nghiệp vụ của ngành, quốc gia;

- Biết phương pháp nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng kết cải tiến nghiệp vụ quản lý nắm được xu thế phát triển nghiệp vụ trong nước và quốc tế;

- Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị;

- Có khả năng tiếp thu, nắm bắt và tổ chức điều hành các kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các tài liệu kế toán, thông tin kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử;

- Có trình độ độc lập tổ chức làm việc, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế.

Kế toán viên

9

Trung tâm Giám định Máy vả Thiết bị

Kỹ sư

Mã ngạch: V.05.02.07

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành tựu, xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và thế giới liên quan đến ngành và đơn vị;

- Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại đơn vị. Nắm chắc các đối tượng tác động của khoa học và công nghệ trong phạm vi hoạt động, các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Khảo nghiệm, giám định, thẩm định đánh giá máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, vật tư phục vụ công tác quản lý nhà nước về phát triển cơ điện trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

02

Cán sự

Mã ngạch: 01.004

Số vị trí: 01

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch cán sự;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được các nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục và các hướng dẫn nghiệp vụ, mục tiêu quản lý của ngành, lĩnh vực; chủ trương của lãnh đạo trực tiếp;

- Nắm chắc các nguyên tắc, trình tự, thủ tục nghiệp vụ hành chính của hệ thống bộ máy nhà nước;

- Hiểu được tính chất, đặc điểm hoạt động của các đối tượng quản lý và nghiệp vụ quản lý;

- Dự thảo được các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và tham gia triển khai theo đúng chỉ đạo của cấp trên;

- Biết sử dụng các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác.

Cán sự

10

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Tư vấn đầu tư

Kỹ sư

Mã ngạch: V.05.02.07

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành tựu, xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và thế giới liên quan đến ngành và đơn vị;

- Nắm chắc nội dung, nghiệp vụ quản lý và phương pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại đơn vị. Nắm chắc các đối tượng tác động của khoa học và công nghệ trong phạm vi hoạt động, các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị, thiết kế, chế tạo các dây chuyền thiết bị đồng bộ hoặc đơn lẻ phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản.

02

Kỹ thuật viên

Mã ngạch: V.05.02.08

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được những nội dung cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ của ngành và đơn vị;

- Có kiến thức lý thuyết cơ sở về một chuyên ngành kỹ thuật, có khả năng thực hành thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật thông thường được đảm nhiệm;

- Nắm được các quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

 

11

Trung tâm nghiên cứu và kiểm tra chất lượng NSTP

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 02

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ sinh học;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

- Có trình độ chuyên môn về lĩnh  vực Công nghệ sinh học.

Phân tích, kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm

03

Kế toán viên

Mã ngạch:

06031

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;

- Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm việc;

- Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

 

- Nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm chắc quản lý hành chính, cải cách hành chính và phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; công tác tổ chức bộ máy của đơn vị và các quy định của pháp luật về kế toán; có khả năng quản lý và tổ chức điều hành công tác kế toán ở đơn vị;

- Hiểu rõ và tuân thủ Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật khác về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, và thông tin kinh tế có liên quan;

- Nắm được các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán; các chế độ kế toán áp dụng trong ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước;

- Biết xây dựng phương án kế hoạch các thể loại quyết định cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ của ngành quản lý, có kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Am hiểu các thủ tục hành chính, chương trình cải cách hành chính của ngành, của Chính phủ; am hiểu thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tình hình kinh tế xã hội xung quanh hoạt động nghiệp vụ của ngành, quốc gia;

- Biết phương pháp nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, tổng kết cải tiến nghiệp vụ quản lý nắm được xu thế phát triển nghiệp vụ trong nước và quốc tế;

- Biết tổ chức triển khai các hoạt động về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị;

- Có khả năng tiếp thu, nắm bắt và tổ chức điều hành các kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại để trao đổi và sử dụng các tài liệu kế toán, thông tin kế toán, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử và giao dịch điện tử;

- Có trình độ độc lập tổ chức làm việc, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế.

Kế toán viên

12

Phân Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ STH

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 02

- Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành công nghệ sinh học;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

- Có trình độ chuyên môn về lĩnh  vực cơ điện nông nghiệp.

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sau thu hoạch

03

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

- Có trình độ chuyên môn về lĩnh  vực cơ điện nông nghiệp.

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy và thiết bị cơ giới hóa nông nghiệp

13

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ cơ điện nông nghiệp miền Trung

Nghiên cứu viên

Mã ngạch: V.05.01.03

Số vị trí: 01

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên theo quy định;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên, theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí tuyển dụng;

- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đối với lĩnh vực nghiên cứu; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; nội dung quản lý, phương pháp triển khai nghiên cứu, xử lý thông tin, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Nắm vững cách thức sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị, vật tư dùng trong nghiên cứu và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan;

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu;

- Có trình độ chuyên môn về lĩnh  vực cơ điện nông nghiệp.

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị, thiết kế, chế tạo các dây chuyền thiết bị đồng bộ hoặc đơn lẻ phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản.

01

Ghi chú: Tổng số 21 vị trí việc làm.

  • Gửi mail cho bạn bè
  •     
  • In trang này ra giấy
  •     
  • Đưa ra file pdf
  •     
 
Các tin khác:
 
Đăng nhập
A value is required.
A value is required.
 
 
# Thời tiết
Thứ bảy, 02 / 03 / 2024
# Giá vàng
 

# Tỷ giá