Thăm dò ý kiến
Nhận xét của bạn về cổng thông tin điện tử Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạchLiên kết website
Số người truy cập
Online:  93 người
Lượt truy cập :  199692 lượt
 
Các phòng ban / bộ môn nghiên cứu

 

 

1. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU ĐO LƯỜNG – TỰ ĐỘNG HÓA

 

Trưởng Bộ môn:                 TS. Trần Hồng Thao
Địa chỉ:                         Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:                              04.37823028              

 

2. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN NÔNG SẢN THỰC PHẨM

 

 Trưởng Bộ môn:                 TS. Nguyễn Minh Nam
 Phó Bộ môn:                       ThS. Trịnh Đình Hòa
                                               ThS. Nguyễn Mạnh Hiểu
 Địa chỉ:                        Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 Tel:                             04.37823032  
 
 

 3. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC SAU THU HOẠCH

 

 Trưởng Bộ môn:               ThS. Nguyễn Hương Trà
 Phó Bộ môn:                      ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà 
 Địa chỉ:                        Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 Tel:                              04.37823033              

 

4. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU CƠ GIỚI HÓA CHĂN NUÔI

 

Trưởng Bộ môn:                 TS. Đậu Thế Nhu
Phó Bộ môn:                        ThS. Lê Xuân Hảo
                                               KS.Cao Đăng Minh
Địa chỉ:                        Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:                              04.37823029            

 

5. BỘ MÔN NGHIÊN CỨU PHỤ PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

 

 Trưởng Bộ môn:                ThS. Nguyễn Đức Tiến
 Phó Bộ môn:                     
Địa chỉ:                         Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:                               04.37823178                          

 

6. PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN VILAS-019

 

Phó Bộ môn:                     ThS. Nguyễn Thanh Ninh
Địa chỉ:                         Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:                               04.38686346  

Thông tin giới thiệu khác:
 
Đăng nhập
A value is required.
A value is required.
 
 
# Thời tiết
Thứ bảy, 23 / 06 / 2018
# Giá vàng
 

# Tỷ giá